ABSOLVOVANÉ SEMINÁŘE A WORKSHOPY


červen 2019
 První pomoc u dopravní nehody (ProgressRescue)

5. 4. 2019 Seminář Rány hlavy, krku, trupu a proximálních částí končetin u koní (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.)

23. 3. 2019 Školení organizované společností PHRAMED s.r.o. a Komorou veterinárních lékařů ČR – téma: problematika malých přežvýkavců, GIT problémy (acidózy, atonie bachoru, ketóza, průjmy), metody odrohování, základy reprodukce, nejčastější infekční onemocnění GIT u ovcí a koz, infekční onemocnění CLA (MVDr. Zdenka Bezděková-Kazatelová, MVDr. Ivana Šimková, MVDr. Vít Hrochovec)

16. – 17. 2. 2019 Vetfair 2019 a Dermatologie u koní v praxi (Professor Derek Knottenbelt OBE, BVM&S, DVM&S, DipECEIM, dACVIM, MRCVS)

24. 6. 2018  Seminář o sedlech (MVDr. Kamila Retta)

21. 4. 2018  Výživa u koní v praxi (Dr.Teresa Hollands)

10. – 11. 3. 2018  Rentgenologie u koní v praxi (MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková)                   

17. 2. 2018  Gynekologie a porodnictví klisen (MVDr. Macečková)

7. 4. 2017  Onemocnění kopyta vyžadující chirurgická řešení (doc. Mezerová, MVDr. Šterc, MVDr. Brát)                          

25. 2. 2017  Nemoci kopyt 

23. 1. 2017  VHT Module 2+3 (Lyn Palmer + Jo Fernandes)

10. – 11. 12. 2016  Gastroenterologie u koní v praxi (doc. Bezděková)

25. – 26. 11. 2016  Back, Sacroiliac and Pelvic Problems of the Horse (VetPD)                         

1. 10. 2016  Veterinární medicína pro praxi – velká zvířata (doc. Bezděková)

24. 9. 2016  Vetmeeting 2016

24. 7. 2016  Aplikovaná zoofarmakognosie u koní (Caroline Ingraham)                   

8. 4. 2016  Ošetření ran končetin koní (doc.Mezerová)                  

2. 4. 2016  Základy chiropraxe – metoda McTimoney – workshop (Stuart Brock)

25. 2. 2016  Septické pododermatitidy (MVDr. Šterc)

22. 2. 2016 VHT Module 1 (Lyn Palmer)                  

16. 1. 2016  Setkání veterinárních lékařů spojené s cyklem přednášek (doc. Mezerová)                

7. – 8. 11. 2015  Laminitida kopyt koní – její příčiny, diagnostika a moderní léčebné postupy (Prof. Pollitt)                              

17. 10. 2015  Klinická patologie u koní pro praxi (doc. Bezděková)

28. 9. 2015  Workshop Dornovy metody a Breussovy masáže (manželé Dunovi)

19. 9. 2015 Equine Touch Level III.  (Lyn Palmer)

27. 4. 2015 Equine Touch Level II. (Lyn Palmer)

12. 4. 2015 Seminář Dornovy metody Plus  (Prouzová + Púry)

28. – 29. 3. 2015 Ortopedické vyšetření koně od A do Z (MVDr. Šterc, MVDr.Feben)

17. 1. 2015  III. Setkání veterinárních lékařů spojené s cyklem přednášek (doc. Bezděková, doc. Pavlata)

1. 11. 2014  Certifikát Doporučeného terapeuta Dornovy metody-zvířata (manželé Dunovi + MVDr. Popková)

10. – 11. 10. 2014 Pracovní seminář Dornovy metody-zvířata (manželé Dunovi + MVDr. Popková)

25. 5. 2014  Workshop – Veterinární praxe z pohledu psychologa aneb jak se z té naší práce nezbláznit (dr.Veltrubská)

25. 4. 2014 Equine Touch Level I. (Lyn Palmer)

4. – 6. 4. 2014  Základní kurz Dornovy metody-zvířata (manželé Dunovi + MVDr. Popková)

březen 2013 Stáž Klinika chorob koní VFU Brno

únor 2013 Terénní praxe s MVDr. Štercem

16. 12. 2011 Inseminační kurz klisny + přežvýkavci  (VFU Brno)

24. – 25. 10. 2011 Aktuální témata v gastroenterologii malých zvířat (prof.Willard)