Veterinární praxe Equicare zajišťuje preventivní, diagnostickou a léčebnou činnost u koní a hospodářských zvířat, preventivní činnost u malých zvířat (psi a kočky).

KONĚ

– interní vyšetření, ošetření ran
– základní USG vyšetření (Ultrasonograf Tringa Linear)
– videoendoskopie dýchacích cest
– gynekologické vyšetření
– základní ošetření chrupu
– vakcinace, odběry krve
– diagnostika kulhání
– odborná konzultace korektur kopyt a podkování
– klinické vyšetření při nákupu/prodeji
– odborná konzultace výživy a doplňků
– inseminace klisen čerstvým/chlazeným semenem, diagnostika březosti
– laboratorní vyšetření:

 • hematologické
 • biochemické
 • mikrobiologické a imunologické
 • mykologické
 • parazitologické

– prodej výživových doplňků
– odborná konzultace a spolupráce s externími partnery (MVDr. Šterc, MVDr. Kohoutová, doc. Bezděková, Klinika chorob koní VFU Brno a další)

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

– interní vyšetření
– základní USG vyšetření
– gynekologické vyšetření
– vakcinace, odběry krve
– odborná konzultace výživy a doplňků
– laboratorní vyšetření:

 • hematologické
 • biochemické
 • mikrobiologické a imunologické
 • mykologické
 • parazitologické

– prodej výživových doplňků
– odborná konzultace s externími partnery

PSI A KOČKY

– interní vyšetření
– základní USG vyšetření
– vakcinace, odběry krve
– odborná konzultace výživy a doplňků
– laboratorní vyšetření:

 • hematologické
 • biochemické
 • mikrobiologické a imunologické
 • mykologické
 • parazitologické

– prodej výživových doplňků
– odborná konzultace s externími partnery