Semináře pro veřejnost pod záštitou  Institutu zdraví zvířat, s.r.o.

ZÁKLADY ANATOMIE A FYZIOLOGIE KONÍ + PRVNÍ POMOC PRO KONĚ

Místo konání:   OÚ Skorkov , Kraj Vysočina, D1 exit 104

Datum konání: 31.5.2020

Náplň semináře:    dopolední + odpolední část

Dopolední část:

Základy anatomie a fyziologie orgánových soustav koňského těla, nezbytné pro správné pochopení funkce jednotlivých orgánových soustav.

 • základní anatomie a fyziologie orgánových soustav koně
 • krajiny těla
 • kosterní aparát
 • svalová soustava
 • dýchací soustava
 • trávicí soustava
 • kardiovaskulární soustava
 • vylučovací soustava
 • nervová soustava
 • kožní soustava
 • posouzení aktuálního zdravotního stavu zvířete

Odpolední část:

Seznámí s poskytnutím první pomoci koni před příjezdem veterinárního lékaře či před transportem na specializované pracoviště.

 • posouzení aktuálního zdravotního stavu zraněného/nemocného zvířete
 • základy správné manipulace se zraněným/nemocným zvířetem
 • úrazové stavy (končetiny, trup, hlava)
 • zástava krvácení
 • termická poranění
 • ucpání jícnu
 • syndrom koliky
 • komplikace při porodu, akutní stavy u hříbat
 • otravy
 • akutní kulhání
 • stav ulehnutí
 • akutní stavy a péče o zvíře před a během transportu na specializované pracoviště
 • stájová lékárna
 • prevence zdraví koně

Absolvent se orientuje ve správné metodice postupu vyhodnocení závažnosti poškození zdravotního stavu zvířete, poskytnutí první pomoci před příjezdem veterinárního lékaře, před a během transportu zvířete na specializované pracoviště a též komunikaci se specializovaným pracovištěm před samotným přijetím zvířete k léčbě či operačnímu výkonu.

Správný postup zodpovědného majitele při vyhodnocování zdravotního stavu koně může být rozhodující pro dobrou prognózu léčby koně a jeho případné další jezdecké/sportovní využití.

PRAKTICKÝ PŘÍNOS:

Základní vyšetření koně, obvazové techniky, nácvik telefonické komunikace s veterinářem/specializovaným pracovištěm.

Časový plán:        8:30 – 9:00                         prezence

9:00 – 12:00                       Základy anatomie a fyziologie koní

12:00 – 13:00                     oběd

13:00 – cca 17:00              První pomoc pro koně

Cena semináře:                  1200,-                ( max.počet 15 účastníků)

V ceně zahrnuta teoretická i praktická část na koních, materiály, drobné občerstvení.

Na oběd se lze přesunout do cca 5km vzdáleného Větrného Jeníkova, kde je restaurace s denním menu. Aktuální jídelní lístek bude k dispozici až v týdnu konání semináře. Oběd není zahrnut v ceně semináře.

Přihláška:

Zasílejte prosím na  vlachovavera@email.cz

Závazné přihlášení až po zaslání částky   1200,- na účet 1017226318/6100, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

V případě zrušení účasti na semináři ze strany účastníka je možné nabídnout místo náhradníkovi.

V případě žádosti potvrzení o absolvování semináře do Profesní knihy mne prosím kontaktujte předem.