NĚCO O MNĚ 🙂

Už odmalička mě to „táhlo“ ke zvířatům, a přestože rodiče nepřekypovali nadšením, stala jsem se studentkou Vysoké školy veterinární v Brně. V roce 2013 jsem studium úspěšně zakončila promocí, o měsíc později nastoupila do praxe. Nejprve v terénu u čuníků, později u kraviček a nyní se pohybuji převážně kolem koňských pacientů.

K Dornově metodě u zvířat mě přivedla touha pomoci mému vlastnímu koni. Tais, tehdy 17letý plnokrevný valášek, začal po úraze zadní nohy trvale kulhat. A já hledala různé možnosti, jak mu pomoci. A tak jsem na kurzu poznala úžasné lidičky Andrejku a Martina Dunovy, Lenku Popkovou a všechny ostatní milovníky zvířat, kteří toužili pomáhat stejně jako já. Nestačila jsem se divit, kolik kostiček Tais neměl na svém místě a ohromilo mě, jak si koník ošetření užíval. A já chtěla umět přinášet stejnou úlevu jako kouzelné ruce našich lektorů. Absolvovala jsem ještě kurz Equine Touch a vrhla se do práce. Prvotní nejistota byla vystřídána nadšením, když volali šťastní majitelé, že koníci se rychleji uvolní, jsou ochotnější pracovat, příjemnější a prostornější v pohybu… A tak jsem dornovala zas a znova, jela na pracovní seminář a na podzim mi byl udělen status Doporučeného terapeuta Dornovy metody pro zvířata. 

V rámci vzdělávání jsem ještě absolvovala další kurzy k prohloubení dovedností v Equine Touch, prohlídce a pasování sedel a třeba i aromaterapii a farmakognosii u zvířat. Ze zvědavosti a částečně i popudu majitelů, kteří často „závidí“ svým koním ošetření, jsem absolvovala i kurz Dornovy metody pro lidi, seminář Osteodynamiky a kurz lidské VHT, abych tato ošetření mohla nabídnout i páníčkům svých pacientů.

Co se týče mé veterinární praxe, z převážné většiny je zaměřena na hipiatrii, zbytek jsou hospodářská zvířata a psi a kočky. Funguji formou výjezdové služby, zvířata ošetřuji u klientů doma.

Ve volném čase, kterého bohužel moc není, se věnuji svým dvěma koním, parkurovému skákání a samozřejmě své rodině.