CO JE TO EQUINE TOUCH?

Equine Touch – Koňský dotyk – je jemná technika vyvinuta speciálně pro koně. The Equine Touch je nediagnostická a neinvazivní technika (Body Work), při které je ošetřováno celé tělo koně a to předem určenými sériemi jemných pohybů, prováděných přes měkkou tkáň, jako jsou svaly, šlachy, vazy a povázky. Pracuje na celostní úrovni, kdy je nejprve provedeno tzv. základní vybalancování koně, a teprve po zhodnocení stavu měkkých tkání a reakcí koně je přistoupeno k ošetření problémových oblastí, kde jsme zaznamenali odchylky od normálu.

Jedná se o pohyby, které pracují s měkkou tkání, napomáhají redukovat napětí ve svalech a v povázkách a tím mohou ovlivnit nejen pohybový systém, ale také  nepřímo i lymfatickou drenáž a prokrvení. Umožňuje koni relaxaci spojenou s celkovým uvolněním těla, napomáhá zahájit procesy k dosažení harmonického stavu těla. Equine Touch odstraňuje bloky a znovu obnovuje tok energie. Toto vše ve výsledku navodí stav rovnováhy a tělu vlastní regenerační procesy mohou začít pracovat s maximální účinností.

Tato terapie nemá kontraindikace, je velmi dobře koňmi přijímána a při opakovaném ošetření lze pozorovat, že se koně na „doteky“ těší.

PRŮBĚH TERAPIE

  • Při ošetření by kůň měl mít na sobě pouze ohlávku, uzdečka/štajgr nejsou vhodné vzhledem k rušivému efektu v hubě koně při manipulaci
  • Ošetření by mělo probíhat na klidném místě, bez rušivých okolních vlivů (pohyb lidí, zvířat, dopravních prostředků…)
  • Nejprve se s koněm seznamuji – přistupuji k němu s určitým záměrem a k tomu je třeba kontakt – ukazuji koni, kdo jsem a co ode mne může očekávat
  • Následuje tzv. branding – seznámení terapeuta s tělem koně pomocí plynulých pomalých pohybů od hlavy až ke kořeni ocasu – cílem je zjistit abnormální místa na těle (např. se zvýšenou/sníženou teplotou, vyšším tkáňovým napětím, bolestivostí, apod.)
  • Poté provedu Základní vybalancování koně a nakonec se zaměřím na případné problémové oblasti

CERTIFIKÁTY