CO JE TO DORNOVA METODA?

Je to jemná manuální technika, která ošetřuje opěrný aparát a reguluje chybná postavení kostí a kloubů v těle. Provádí se při pohybu ošetřovaného – tím se zapojí svaly, které za pohybu nevytvářejí ochranu, ale aktivně spolupracují. Jemným tlakem prstů či dlaně terapeut působí na kosti a klouby a navrací  je do správné polohy. Dornova metoda však nepůsobí pouze na klouby, po nápravě kostního podkladu dochází ke zlepšení funkce celého těla, což se projeví ve svalech, pojivových tkáních, podkoží a kůži, ale i ve funkci všech orgánů. Dochází k obnově proudění energií i na buněčné úrovni, to zlepšuje funkci látkové výměny a zrychluje regeneraci tkání i nervových drah. Dornova metoda je nediagnostická, celotělová a celostní terapie. Ošetřuje všechny klouby v těle bez zaměření se na problémové místo.

JAK PRACUJE TERAPEUT DORNOVY METODY?

Terapeut k práci využívá zejména své ruce jako nejcitlivější nástroj. Důležitá je hmatová dovednost a znalosti anatomie, díky kterým dokáže správně vyhodnotit polohu kostí a následně je vrátit na fyziologické, správné místo. Neméně důležité je dodržování metodiky – zodpovědný terapeut nevynechá jediný hmat a pečlivě ošetří všechny klouby a kosti v metodikou daném postupu.

KDY JE DORNOVA METODA VHODNÁ?

Nejúčinnější je jako preventivní ošetření těla zvířete. Terapie je u zdravého jedince příjemná a pravidelná kontrola předchází mechanickému poškození a předčasnému opotřebení chrupavek a kloubů. Pokud je zdravotní stav zvířete v pořádku, je doporučeno ošetření 1-2x do roka. V případě potíží četnost terapií určuje terapeut, podle aktuálního stavu pacienta.

KONTRAINDIKACE OŠETŘENÍ DORNOVOU METODOU

Dornovu metodu provádět nelze nebo jen s výrazným omezením při těchto stavech:

 • vysoká teplota a celkové narušení základních životních funkcí
 • porušená kůže, rány, vředy
 • nervová onemocnění v akutním stadiu
 • akutní zánětlivé stavy, virová a bakteriální onemocnění
 • stav bezprostředně po úraze, bez vyšetření veterinárním lékařem
 • onemocnění kostí
 • gravidita

DORNOVA METODA PRO KONĚ

Ošetření je vhodné pro všechny typy i kategorie koní, od hříbat po důchodce na pastvinách. Nezáleží na tom, zda je kůň využíván drezurně, v dostizích, v parkurovém skákání, v zápřeži, zda je ježděn westernově, či slouží jako hobby kůň na toulky přírodou. Stačí obyčejné uklouznutí, pád na překážce, křivě sedící jezdec nebo špatně padnoucí sedlo a v opěrném aparátu koně dochází k posunům a blokádám. Nejčastěji jsou to posuny pánve a kosti křížové, rotace obratlů, posuny ramen a blokády v oblasti lopatek a krku. Majitelé koní si pak nejčastěji stěžují na problémy s uvolněním, ztuhlý pohyb, neochotu jít vpřed, pohyb po více stopách, dále na problémy stranové práce, špatné ohnutí, přistavení, problémy s přilnutím, atd. V případě neřešení těchto prvotních signálů dochází ke zhoršené jezditelnosti koně, kulhání a v neposlední řadě i psychickým potížím

PRŮBĚH TERAPIE U KONĚ

 • Už při domluvě termínu mne zajímá aktuální stav zvířete (důvod, proč jsem kontaktována)
 • Pokud máte, připravte si veterinární zprávu o vyšetření zvířete, případně rtg snímky – ráda je shlédnu ještě před Vaší návštěvou
 • Popovídáte mi o pacientovi – stáří koně, jak je využíván, zdravotní stav a případné úrazy v minulosti, sportovní výkonnost, četnost březostí u kobyl
 • Požádám o vypsání Karty pacienta – je to „Zdravotní karta Vašeho koně“, do které zaznamenám problémová místa, aby se v případě opakování terapie dala posoudit její účinnost. Zároveň slouží jako Váš souhlas s ošetřením zvířete.
 • Koně si nechám předvést na ruce – krok, klus na rovné linii a osmičce – sleduji kvalitu pohybu, symetrii, případné kulhání, ohnutí koně v obratu, apod.
 • Následuje seznámení s koněm, poté palpačně vyšetřím celého koně od hlavy až k ocasu, kdy hledám místa s vyšší teplotou, větším tkáňovým napětím, jizvy, apod.
 • Poté je provedeno samotné ošetření koně – dle stavu zvířete trvá 45 – 60 minut (v určitých krocích terapie můžete být požádáni o aktivní spolupráci – část je nutné provést v pohybu)
 • Pokud zdravotní stav naznačuje problém v sedlové části zad, nabídnu kontrolu sedla, případně doporučení korekčních deček a pomůcek
 • Po ukončení ošetření doporučím koně nečistit, nehladit a nechat ho v klidu (box, výběh)
 • Zapíši problémová místa do Karty pacienta a společně probereme možnosti předcházení jejich vzniku 
 • Doporučím pro koně klidový režim po dobu minimálně 3 dnů, podle stavu zvířete (nesedlat, nelonžovat, ne kolotoč), případně doporučím speciální výživové doplňky

DORNOVA METODA PRO PSA

Dornova metoda pro psy navozuje nejen balanci v pevné složce, ale také významně ovlivňuje psychiku zvířete, kdy po fyzické úlevě nastává i úleva psychická. Mezi nejčastější problémy, které dokáže Dornova metoda pro psy řešit, patří nesprávné postavení kostí v kloubním pouzdru, rotace a propady obratlů, posuny křížové kosti a pánve, blokády krční páteře a týlní kosti, ztuhlost psího těla a další. Ošetření je vhodné pro psy ve sportovní zátěži, u kterých následkem pádů, srážek, uklouznutí či nárazů do překážek vznikají blokády a posuny v opěrném aparátu. Tato metoda je vhodná i u štěňat (těžké porody) či psů v domácím prostředí, kde posuny vznikají například při nešetrném zacházení ze strany majitelů (obojky u „tahavých“ psů, škubání vodítkem, zvedání psa za přední packy, tahání za ocas, pohyb po plovoucích podlahách, apod.) a v neposlední řadě i u psů po operacích a úrazech, u kterých blokády vznikají v důsledku nešetrné manipulace a vyvázání při narkóze nebo v důsledku vzniku jizev.

PRŮBĚH TERAPIE U PSA

 • Už při domluvě termínu mne zajímá aktuální stav zvířete (důvod, proč jsem kontaktována)
 • Pokud máte, připravte si veterinární zprávu o vyšetření zvířete, případně rtg snímky – ráda je shlédnu ještě před Vaší návštěvou
 • Popovídáte mi o pacientovi – stáří psa, zaměření výcviku, zdravotní stav a případné onemocnění, operace či úrazy v minulosti a současnosti
 • Požádám o vypsání Karty pacienta – je to „Zdravotní karta Vašeho psa“, do které zaznamenám problémová místa, aby se v případě opakování terapie dala posoudit její účinnost. Zároveň slouží jako Váš souhlas s ošetřením zvířete.
 • Následuje seznámení se zvířetem, poté palpačně vyšetřím celého psa od hlavy až k ocasu, kdy hledám místa s vyšší teplotou, větším tkáňovým napětím, jizvy, apod.
 • Poté je provedeno samotné ošetření, které zpočátku probíhá vleže, je tedy třeba, aby polohování pes zvládl a povel k lehnutí znal
 • Terapie trvá dle stavu zvířete cca 45 – 60 minut (v určitých krocích terapie můžete být požádáni o aktivní spolupráci)
 • Po ukončení terapie zapíši problémová místa do Karty pacienta a společně probereme možnosti předcházení jejich vzniku 
 • Doporučím pro psa klidový režim po dobu minimálně 3 dnů, podle stavu zvířete v případě potřeby i déle (nenavštěvovat cvičák, neaportovat, kontrolovaný pohyb), případně doporučím speciální výživové doplňky

CERTIFIKÁTY